;

Προφίλ

Υπηρεσίες μαζικής εστίασης και catering

Η εταιρεία συστάθηκε και δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης από το έτος 1969. Εδρεύει στη Χαλκίδα Εύβοιας και διατηρεί υποκαταστήματα  στα Ψαχνά,  στη Θήβα, την Λαμία, το Καρπενήσι, την Άμφισσα,  την Καβάλα, την Δράμα, το Διδυμότειχο, την Μυτιλήνη, τη Ρόδο, τη Σάμο, την Χίο, τη Σύρο, την Λήμνο  και στο Σχηματάρι Βοιωτίας στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Η τρέχουσα θέση της επιχείρησης, την κατατάσσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στον τομέα όπου δραστηριοποιείται. Διαθέτει μια πολυπληθή και έμπειρη ομάδα προσωπικού εξυπηρέτησης των εστιατορίων που υποστηρίζει, η οποία αποτελείται συνολικά από περισσότερα από 120 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντική εμπειρία καθώς δραστηριοποιείται συνολικά σχεδόν 50 χρόνια στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, εκ των οποίων τα τελευταία 40 στην παροχή υπηρεσιών μαζικής σίτισης και υπηρεσίες catering, ανταποκρινόμενη πάντα στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εδεσμάτων.

Image module

Προφίλ

Η εταιρεία συστάθηκε και δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης από το έτος 1969 . Εδρεύει στη Χαλκίδα Εύβοιας και διατηρεί υποκαταστήματα  στα Ψαχνά,  στη Θήβα, την Λαμία, το Καρπενήσι, την Άμφισσα,  την Καβάλα, την Δράμα, το Διδυμότειχο, την Μυτιλήνη, τη Ρόδο, τη Σάμο, την Χίο, τη Σύρο, την Λήμνο  και στο Σχηματάρι Βοιωτίας στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Η τρέχουσα θέση της επιχείρησης, την κατατάσσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στον τομέα όπου δραστηριοποιείται. Διαθέτει μια πολυπληθή και έμπειρη ομάδα προσωπικού εξυπηρέτησης των εστιατορίων που υποστηρίζει, η οποία αποτελείται συνολικά από περισσότερα από 120 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντική εμπειρία καθώς δραστηριοποιείται συνολικά σχεδόν 50 χρόνια στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, εκ των οποίων τα τελευταία 40 στην παροχή υπηρεσιών μαζικής σίτισης, ανταποκρινόμενη πάντα στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εδεσμάτων.

Εγκαταστάσεις

Επενδύουμε συνεχώς σε υλικοτεχνικές υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό διασφαλίζοντας την άμεση, επαγγελματική και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, όσο απαιτητικές και αν είναι αυτές. Η υψηλού επιπέδου δυναμική μας, επιτάσσει τη χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων που εκπληρώνουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητά μας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.

Εγκαταστάσεις

Επενδύουμε συνεχώς σε υλικοτεχνικές υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό διασφαλίζοντας την άμεση, επαγγελματική και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, όσο απαιτητικές και αν είναι αυτές. Η υψηλού επιπέδου δυναμική μας, επιτάσσει τη χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων που εκπληρώνουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητά μας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Προσφέρουμε Υποτροφίες σε Αριστούχους Φοιτητές
Προσφέρουμε Χρηματικά ποσά για πολιτιστικά δρώμενα σε Φοιτητικούς Συλλόγους
Προσφέρουμε τριακόσιες (300) μερίδες συσκευασμένου γεύματος ημερησίως σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μέσω κοινωφελών ιδρυμάτων
Προσφέρουμε τρόφιμα (ζυμαρικά, ρύζι, άλευρα, κτλ) σε κοινωφελή ιδρύματα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Προσφέρουμε Υποτροφίες σε Αριστούχους Φοιτητές
Προσφέρουμε Χρηματικά ποσά για πολιτιστικά δρώμενα σε Φοιτητικούς Συλλόγους
Προσφέρουμε τριακόσιες (300) μερίδες συσκευασμένου γεύματος ημερησίως σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μέσω κοινωφελών ιδρυμάτων
Προσφέρουμε τρόφιμα (ζυμαρικά, ρύζι, άλευρα, κτλ) σε κοινωφελή ιδρύματα.

Οικολογικό Αποτύπωμα

Επιλέγουμε Βιολογικά προϊόντα λαχανικών και οπωροκηπευτικών από τοπικούς παραγωγούς
Αποφεύγουμε πολυεπεξεργασμένα προϊόντα
Επιλέγουμε τοπικά προϊόντα Πτηνοτροφίας και Κτηνοτροφίας
Επιλέγουμε τοπικά Ψάρια και Αλιεύματα από τις κατά τόπους Ιχθυόσκαλες
Αποφεύγουμε τη χρήση προϊόντων με βάση τη Σόγια
Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 5.3 τόνους χαρτιού
Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 1.1 τόνους πλαστικό

Οικολογικό Αποτύπωμα

Επιλέγουμε Βιολογικά προϊόντα λαχανικών και οπωροκηπευτικών από τοπικούς παραγωγούς
Αποφεύγουμε πολυεπεξεργασμένα προϊόντα
Επιλέγουμε τοπικά προϊόντα Πτηνοτροφίας και Κτηνοτροφίας
Επιλέγουμε τοπικά Ψάρια και Αλιεύματα από τις κατά τόπους Ιχθυόσκαλες
Αποφεύγουμε τη χρήση προϊόντων με βάση τη Σόγια
Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 5.3 τόνους χαρτιού
Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 1.1 τόνους πλαστικό

Σεβασμός στο Περιβάλλον

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικών αναγκών μας από τους Υπευθύνους του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την επίτευξη και διατήρηση των παραπάνω η εταιρεία θα αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 σε όλα τα στάδια των διεργασιών της. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004Με την παρούσα Πολιτική δεσμεύεται, για τη διατήρηση του σεβασμού και της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, μέσω της συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποβλέποντας στην διαρκή βελτίωσή της και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Η Πολιτική της εταιρείας μας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, αποτελεί ζωντανή και συνεχώς εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση, κατάλληλη κάθε στιγμή για τις τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες του περιβάλλοντος.

Η συνεχής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και συμφωνίας της με τους υπάρχοντες αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της εταιρείας και τη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Σεβασμός στο Περιβάλλον

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικών αναγκών μας από τους Υπευθύνους του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την επίτευξη και διατήρηση των παραπάνω η εταιρεία θα αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 σε όλα τα στάδια των διεργασιών της. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004Με την παρούσα Πολιτική δεσμεύεται, για τη διατήρηση του σεβασμού και της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, μέσω της συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποβλέποντας στην διαρκή βελτίωσή της και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Η Πολιτική της εταιρείας μας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, αποτελεί ζωντανή και συνεχώς εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση, κατάλληλη κάθε στιγμή για τις τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες του περιβάλλοντος.

Η συνεχής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και συμφωνίας της με τους υπάρχοντες αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της εταιρείας και τη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

;